XIN NHỮNG THUYỀN NHÂN VIỆT NAM HÃY LƯU Ý

0
54

Chúng tôi muốn giúp cho quý vị được an toàn.

Xin quý vị đừng liều mạng vượt biển đến Úc bằng thuyền. Nếu quý vị có ý định dùng thuyền để vượt biển đến Úc, quý vị sẽ không có cách nào để được định cư tại Úc.

Những chính sách bảo vệ biên giới của Úc hiện nay rất gắt gao, qua Chiến dịch Bảo vệ Chủ Quyền Biên Giới (Operation Sovereign Borders, viết tắt là OSB).

Chính phủ Úc đã tuyên bố rằng:

“Bất cứ ai cố tìm cách đến Úc bất hợp pháp bằng thuyền sẽ bị trả về lại quốc gia mà họ xuất phát.”

“Bất cứ ai cố đến Úc bất hợp pháp bằng thuyền sẽ không được đinh cư tại Úc.”

“Những quy định này được áp dụng cho tất cả mọi người – từ diện đi cả gia đình, trẻ em, trẻ em đi một mình, cho đến người có trình độ học vấn và người có tay nghề. Không có ngoại lệ cho bất cứ thành phần nào.”

“Đừng phí tiền. Đừng tin vào những lời gạt gẫm của bọn buôn người.”

Luật pháp của Úc đòi hỏi một cá nhân phải xin thị thực (visa), đây là chứng từ cho phép quý vị được nhập cảnh và/hoặc được lưu trú tại Úc. Nếu một cá nhân không có visa còn hiệu lực thì cá nhân đó sẽ bị bắt giữ thể theo luật pháp của Úc

Những người tầm trú cố đi thuyền từ Việt Nam đến Úc giờ đây sẽ bị chặn, giữ không được vào đất liền, và phải trải qua thủ tục “thẩm tra kỹ lưỡng”. Nghĩa là sẽ có hai nhân viên di trú thẩm vấn họ về các lý do tại sao lại đi đến Úc. Kể từ năm 2015, chưa có người Việt nào đáp ứng được tiêu chuẩn mà nước Úc phải có nghĩa vụ bảo vệ (Australia’s protection obligations), và tất cả đều bị trả về Việt Nam.

Vào tháng Mười Hai, năm 2016, Việt Nam và Úc đã ký một văn bản chính thức thỏa thuận về việc trả “những công dân Việt Nam nhập cư hoặc lưu trú tại Úc mà không được luật pháp của Úc công nhận” về lại Việt Nam.

Một người muốn xin được tầm trú tại Úc người đó cần phải đặt chân lên lãnh thổ nước Úc. Cá nhân đó hoặc người đại diện (người đại diện này có thể đang ở Việt Nam hoặc một nơi nào đó) cần cung cấp tên của người xin tầm trú và chỗ ở hoặc tọa độ chính xác trong hải phận của Úc. Người xin tầm trú cũng nên yêu cầu được trợ giúp pháp lý để trình bày lý do họ phải trốn tránh khỏi Việt Nam. Đặc biệt là người xin tầm trú cần phải cho các cơ quan thẩm quyền của Úc biết rõ là họ lo sợ cho an nguy của họ nếu bị trả về Việt Nam và cho biết chi tiết nguyên nhân nào khiến họ lo sợ.

Xin hãy lưu ý là cho dù kết quả thẩm định trường hợp của quý vị như thế nào đi nữa, quý vị cũng không xin được visa để lưu trú tại Úc, trừ phi được Tổng trưởng Di trú chấp thuận.

LƯU Ý: NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC TƯ VẤN PHÁP LÝ, VÀ CŨNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH TƯ VẤN PHÁP LÝ. BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO MUỐN XIN ĐƯỢC BẢO VỆ TẠI ÚC NÊN TÌM CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỘC LẬP ĐỂ TƯ VẤN CHO TÌNH HUỐNG ĐẶC THÙ CỦA MỖI NGƯỜI.

SHARE
Previous articleTurned back by Australia, Vietnamese recognised as refugees in Indonesia
Next articleXin hãy đóng góp cho chương trình!
I am a writer and editor, passionate about helping refugees and about exploring the challenges life throws at us through my writing. A former journalist, I previously worked in publishing and taught French to university students. I am a member of Supporting Asylum Seekers Sydney (SASS) and have also served on the board of my children’s school for the past 13 years, including three terms as vice-president. My work has appeared in online and print publications including The Sydney Morning Herald, The Guardian, Independent Australia, New Matilda, Eureka Street, Jewish Literary Journal, The Forward and Online Opinion. I can be contacted at sebban@tpg.com.au Tôi là nhà văn/nhà báo, và cũng là chủ bút. Với nhiệt tâm muốn giúp đỡ cho người tị nạn và tìm hiểu sâu xa hơn về những khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta phải đương đầu qua những bài viết của tôi. Là một cựu phóng viên, trước đây tôi từng cho phát hành các ấn phẩm và đã từng dạy môn Pháp ngữ cho sinh viên đại học. Tôi là thành viên của Tổ chức Giúp đỡ Người Tầm Trú Sydney (Supporting Asylum Seekers Sydney, SASS); và trong 13 năm qua, tôi cũng là thành viên trong ban đại diện hội phụ huynh học sinh của trường các con tôi học, với ba nhiệm kỳ làm phó chủ tịch. Những bài viết của tôi được đăng trên báo và trên trang mạng của những tờ báo như The Sydney Morning Herald, The Guardian, Independent Australia, New Matilda, Eureka Street, Jewish Literary Journal, The Forward and Online Opinion. Để liên lạc với tôi, xin gởi email đến địa chỉ sebban@tpg.com.au