Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới

0
86

ngoài nước Úc

Đã hơn 1000 ngày trôi qua kể từ khi chiếc tàu buôn lậu người cuối cùng đến Úc.

Biên giới nước Úc đã đóng lại đối với những người tìm cách đến Úc bất hợp pháp, và chúng sẽ mãi đóng lại.

Bất chấp sự thành công của chính phủ Úc trong việc bảo vệ biên giới của chúng ta, những kẻ tội phạm buôn lậu người vẫn tìm cách thuyết phục những người dễ bị tổn thương rằng chúng có thể tìm đường cho họ tới Úc. Đây là một lời nói dối.

Đừng để bị lừa dối bởi những kẻ buôn lậu người. Bất cứ ai tìm cách đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền đều sẽ bị ngăn chặn và bị đuổi về. Không có trường hợp ngoại lệ.

Quý vị sẽ không bao giờ được định cư tại Úc nếu tìm cách đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền.

Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới

Chính phủ Úc đã thực hiện các biện pháp bảo vệ biên giới cứng rắn để ngăn chặn người ta bị mất mạng trên biển và phá hoại mạng lưới vận chuyển người trái phép.

Theo Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới (Operation Sovereign Borders), bất cứ ai cố đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ bị buộc quay trở lại quốc gia nơi họ khởi hành.

Bất kỳ ai đi bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ không bao giờ được xét duyện và định cư tại Úc.

Úc vẫn cam kết bảo vệ biên giới nước Úc và chặn đứng hoạt động tội phạm của bọn vận chuyển người trái phép.

Chính phủ Úc hiện thực hiện các hoạt động truyền thông khác nhau ở nước ngoài để thông báo cho những người định đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền biết rằng họ sẽ không bao giờ được định cư tại Úc.

Thông cáo Báo chí: Biên giới nước Úc giờ đây khép chặt hơn bao giờ hết.

Đừng tin vào lời dối trá của bọn vận chuyển người trái phép

Bọn vận chuyển người trái phép sẽ nói với quý vị rằng từ từ Úc sẽ nới lỏng chính sách. Chính phủ Úc chưa từng và sẽ không thay đổi lập trường kiên định của mình.

Bất kỳ ai đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ không bao giờ được định cư tại Úc.

Luật lệ này được áp dụng với mọi người – gia đình, trẻ em, trẻ em không đi chung với người lớn, có học vấn và tay nghề. Không trừ một ai.

Quý vị đừng phí tiền bạc. Đừng tin vào lời dối trá của bọn vận chuyển người trái phép.

Đăng ký với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Inđô

Chính phủ Úc đã đổi luật lệ đối với việc tái định cư người tị nạn từ Inđô.

Nếu đi đến Inđô và đăng ký với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại đây từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, quý vị sẽ không được xét duyệt để được tái định cư tại Úc.

Số người được Úc cho phép tái định cư đối với những người đăng ký với UNHCR tại Inđô trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 cũng đã giảm xuống.

Luật lệ này được áp dụng với mọi người. Không trừ một ai.

Tờ thông tin

Muốn biết thêm thông tin

Truy cập Người tị nạn và Nhân đạo để biết thông tin về chương trình tị nạn và nhân đạo của Úc.

Truy cập Thị thực Tị nạn và Nhân đạo để biết thông tin về những thay đổi gần đây về thị thực tị nạn và nhân đạo.

Truy cập Phòng tin tức của Department of Immigration and Border Protection để biết thông tin cập nhật về người tị nạn, thủ tục xét duyệt ở nước ngoài, định cư cũng như chương trình tị nạn và nhân đạo của Úc.